CAZIER JUDICIAR

 Adresa: Str. Decebal nr. 26, Cluj-Napoca
Telefon centrala 0264/43.27.27

( Program de lucru pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar )

(Formular cerere cazier judiciar pentru persoane fizice - .doc - 144k)

(Formular cerere cazier judiciar pentru persoane juridice - .doc - 30k) 

 ( Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar - .doc - 63k)

TERMENUL DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE CAZIER JUDICIAR ESTE DE PANA LA 3 ZILE LUCRATOAREDE LA DATA DEPUNERII CERERII
PERSOANELE FIZICE POT OBTINE CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR, PERSONAL SAU PRIN IMPUTERNICITI, DE LA ORICE UNITATE/SUBUNITATE DE POLITIE CONECTATA LA SISTEMUL ROCRIS 

CERTIFICATUL DE CAZIER JUDICIAR ARE VALABILITATE 6 LUNI DE LA DATA  ELIBERARII SI NUMAI IN SCOPUL PENTRU CARE A FOST ELIBERAT.

Acte necesare pentru persoane fizice:
.
•  Cerere tip scrisa citet cu majuscule (se depune personal sau prin imputernicit la orice unitate/subunitate de politie unde exista centre de eliberare certificate de cazier
).
•  ACTUL DE IDENTITATE (Buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie, pasaport, carte de rezidenta, permis de sedere temporara sau permanenta, aflate in termen de valabilitate).
•  Timbru fiscal în valoare de 2 LEI  (se achizitioneaza de la un oficiu postal).
 
Taxa in cuantum de 10 LEI, pentru eliberarea in regim normal, a certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice si juridice, inclusiv persoanelor aflate in state membre U.E.
*** Taxa poate fi achitata la Trezorerie
Un ghiseu al trezoreriei se afla in incinta Politiei Mun. Cluj Napoca, la parter. 

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita  şi prin IMPUTERNICITII acestora, conform procedurilor legale în vigoare, dupa cum urmeaza:
.

•  IN TARA, numai în baza unei procuri autentificata de catre un notar public;
•  IN STRAINATATE, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961, este suficient fie aplicata apostila. 

•  Persoanele domiciliate în strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Procura trebuie formulata în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului. In cazul procurii eliberate de catre un notar din strainatate, aceasta trebuie tradusa în limba romana si legalizata de un notar din tara, nu este valabila traducerea dupa fax sau xerox.
.
•  IN AMBELE SITUATII, persoana mandatata sa ridice certificatul de cazier judiciar trebuie sa prezinte procura în original daca are ca obiect obtinerea certificatului de cazier judiciar sau procura in original + copie daca are obiect generic, ce presupune si obtinerea certificatului de cazier judiciar.

.Acte necesare pentru persoane juridice romane :
.
  
 
La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice care solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar, va anexa urmatoarele documente :
 •   certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului  in original sau copie legalizata (sa nu fie mai vechi de o luna de la data eliberarii).
 •  
dovada ca deponentul este reprezentul legal al persoanei juridice solicitante.
 •  copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal.
 •    timbru fiscal in valoare de 2 lei  (se achizitioneaza de la un oficiu postal).
 •   chitanta de achitare a taxei in cuantum de 10 lei.
*** Taxa poate fi achitata la Trezorerie
Un ghiseu al trezoreriei se afla in incinta Politiei Mun. Cluj Napoca, la parter. 

Acte necesare pentru persoane juridice straine :
.

   La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice care solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar, va anexa urmatoarele documente :
 •   certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului al persoanei juridice romane in original sau copie legalizata (sa nu fie mai vechi de o luna de la data eliberarii).
 •   copia actului constitutiv al persoanei juridice romane din care sa rezulte calitatea de asociat a solicitantului.

 •   dovada ca deponentul este reprezentul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa nr.38 la HG nr.345/2010).
 •   copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal .
 •    timbru fiscal in valoare de 2 lei  (se achizitioneaza de la un oficiu postal).
 •   chitanta de achitare a taxei in cuantum de 10 lei.
 •  cererea se depune la unitatea de politie pe raza careia are locul nasterii, domiciliul sau resedinta reprezentantul legal.

 *** Taxa poate fi achitata la Trezorerie
Un ghiseu al trezoreriei se afla in incinta Politiei Mun. Cluj Napoca, la parter.