Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 

Comisar şef de poliţie Adnana Roberta ILIEŞ

 

  Date de contact                                                                        

 Str. Traian, nr. 27, Cluj-Napoca, judeţul Cluj      

 Tel:  0264/432.727, int. 20100        

 Fax: 0264/432.868           

 E-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro

 

Baza legală     

  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
  • Instrucţiuni nr. 27 din 3 februarie 2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor.


 

Anul 2016  marchează un moment cheie în evoluția reglementărilor europene privind protecția datelor personale prin adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu, a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), de directă aplicabilitate în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018, alături de adoptarea și a Directivei privind protecţia datelor prelucrate în scopul prevenirii, detectării, investigării şi punerii sub urmărire a infracţiunilor şi a altor activităţi judiciare.

            Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter personal în scopul :

  • activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi a altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 4295;
  • activităţilor desfăşurate pe linie de monitorizare a accesului/persoanelor în spaţii publice/private şi securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 7582;
  • activităţilor de emitere autorizaţii/licenţe notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 22329;

 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, puteţi transmite o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa Str. Traian, nr. 27, Cluj-Capoca, judeţul Cluj, cod 400046 sau o puteţi depune personal la Biroul de Relaţii cu Publicul din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, situat la aceeaşi adresă.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj în calitate de operator de date cu caracter personal este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

Exercitarea dreptului de acces este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

În vederea apărării drepturilor prevăzute de lege, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din B-dul Gheroghe Magheru, nr. 28-30, nr. 32, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010336, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. 

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro