Responsabil cu îndeplinirea sarcinilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 

Comisar şef de poliţie Adnana Roberta ILIEŞ

 

 Date de contact                                                                        

 Str. Calea Turzii, nr.176 B, Cluj-Napoca, judeţul Cluj      

 Tel:  0264/432.727, int. 20054       

 Fax: 0264/432.868           

 E-mail: cabinet@cj.politiaromana.ro


 

Inspectoratul General al Poliției Române a primit avizul  Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea unor sisteme audio-video portabile de tip ”Body Worn Camera”, în scopul îndrumării, supravegherii şi controlului respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice, precum și pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice, prin activităţi de patrulare. Pentru mai multe detalii click aici.

Legislaţie relevantă   

 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);  
 • Lege nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • Lege nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date;
 • Lege nr. 102 din  3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Lege nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;

 • Decizie ANSPDCP nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);

 • Decizie ANSPDCP nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea procedurii de primire şi soluţionare a plângerilor;

 • Decizie ANSPDCP nr. 174 din 18 octombrie 2018 privind lista operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal;

Anul 2016  marchează un moment cheie în evoluția reglementărilor europene privind protecția datelor personale prin adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu, a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), de directă aplicabilitate în toate statele membre ale Uniunii Europene începând cu data de 25 mai 2018, alături de adoptarea și a Directivei privind protecţia datelor prelucrate în scopul prevenirii, detectării, investigării şi punerii sub urmărire a infracţiunilor şi a altor activităţi judiciare.

            Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter personal în scopul :

 • activităţilor de prevenire, cercetare şi reprimare a infracţiunilor şi de menţinere a ordinii publice, precum şi a altor activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 4295;
 • activităţilor desfăşurate pe linie de monitorizare a accesului/persoanelor în spaţii publice/private şi securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 7582;
 • activităţilor de emitere autorizaţii/licenţe notificat la Autoritatea naţională de supraveghere cu nr. 22329;

 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare, referitoare la prelucrări de date cu caracter personal efectuate în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, puteţi transmite o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată la adresa Str. Traian, nr. 27, Cluj-Capoca, judeţul Cluj, cod 400046 sau o puteţi depune personal la Biroul de Relaţii cu Publicul din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, situat la aceeaşi adresă.

Exercitarea dreptului de acces este gratuită pentru o singura solicitare în cursul unui an.

În vederea apărării drepturilor prevăzute de lege, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, pot înainta plângere către A.N.S.P.D.C.P. la sediul acesteia din B-dul Gheroghe Magheru, nr. 28-30, nr. 32, Sector 1, Bucureşti, cod poştal 010336, e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. 

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi înaintată mai devreme de 15 zile de la înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj.

 

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN SIS ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE

 

Link-uri utile