Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj prelucrează date cu caracter personal în scopul prevenirii şi reprimării infracţiunilor,menţinerea ordinii publice şi alte activităţi desfăşurate în domeniul dreptului penal, notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul de operator 4295.

Cadru legislativ

A. Legislaţie comunitară (acquis relevant)

Convenţia de implementare a Acordului Schenghen – art. 102-118 – protecţia datelor personale în SIS şi art. 126-130 – protecţia datelor cu caracter personal;
Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;
Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la ptotecţia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale şi la libera circulaţie a acestor date (OJL 281, 23.11.1995, p.31);
Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor personale şi protecţia intimităţii în sectorul comunicaţiilor electronice;
Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de către instituţiile şi organismele comunitare şi la libera circulaţie a acestor date;

B. Legislaţie internă

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981; Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal