SERVICIUL CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ȘI EVIDENȚE OPERATIVE

IMPORTANT: Începand cu data de 01.04.2024, Serviciul cazier își va desfășura activitatea la sediul situat pe strada Decebal nr. 26 Cluj-Napoca.

 

IMPORTANT: ÎNCEPÂND CU DATA DE 22.01.2021 PROGRAMĂRILE PENTRU SOLICITAREA DOCUMENTELOR PE LINIE DE CAZIER JUDICIAR SE VOR REALIZA EXCLUSIV ON-LINE ACCESÂND PAGINA : 

https://ecaziere.ro/

Vă informăm că certificatul de cazier judiciar se poate genera în format electronic pentru persoanele fizice accesând pagina web www.ghiseul.ro sau http://hub.mai.gov.ro

Pentru situații urgente/motive justificate, pot fi eliberate certificate de cazier judiciar și fără programare, la ghișeul special amenajat pe str. Decebal nr.26 Cluj-Napoca, jud. Cluj, conform programului afișat.

Întrucât prevederile legale în materia cazierului judiciar permite ridicarea certificatelor de cazier judiciar NUMAI PERSONAL (art.28 alin.1 din Legea nr.290/2004), prin ÎMPUTERNICIT NOTARIAL sau de către AVOCAT în baza împuternicirii avocațiale (art.31 alin.1 lit.a din Legea 290/2004), iar data și procedura de lucru privind cererile depuse prin mijloace electronice nu a fost stabilită conform prevederilor art.28 alin.4 din Legea nr.290/2004, NU SE ADMIT CERERI DEPUSE ONLINE.

Potrivit art. 17, alin. (2) din Legea 290/2004 privind cazierul judiciar “la certificatul de cazier judiciar eliberat persoanelor care sunt cetățeni ai unui stat membru, altul decât România, se atașează și extrasul din cazierul judiciar al statului membru de cetățenie, obținut în condițiie art. 30 din Legea 290/2004”.

 Astfel, pentru cetățenii străini, certificatul de cazier judiciar nu va mai putea fi eliberat în termenul general de 3 zile, ci va fi eliberat potrivit dispozițiilor art. 30 din Legea 290/2004.

Având în vedere faptul că dezvoltarea sistemului ECRIS-TCN nu a fost finalizată la nivelul Uniunii Europene, eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru cetățenii unui stat terț se va face potrivit procedurilor deja existente, fără a se mai atașa extrasul din cazierul judiciar.

Certificatele de integritate comportamentală  SE ELIBEREAZĂ atat la Sediul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr.26. cat si la:   

     Începând cu data de 06.11.2023 se suspendă activitatea de eliberare a certificatelor de cazier judiciar la ghișeele deschise la Secția 4 de poliție.

     Sediul Secției 5 Poliție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr.144

     Sediul Secției 6 Poliție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr.1

     Sediul Secției 7 Poliție, situat în municipiul Cluj-Napoca, Strada Traian Vuia, nr.41-43.

         Formularul standard multilingv care însoțește certificatul de cazier judiciar  SE ELIBEREAZĂ  la Sediul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr.26.

"Potrivit Regulamentului UE 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului, certificatele care atestă absența cazierului judiciar pot fi însoțite, la solicitarea titularului, de formulare standard multilingve, instrumente ajutătoare pentru traducere în oricare dintre limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene."

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA ETAPELE DE MOBILITATE DIDACTICĂ (TITULARIZARE, CONTINUITATE, ETC.):

CONFORM ANEXEI ORDINULUI M.E.C. 5991/11.11.2020 (art. 113 alin. 3 ) CANDIDAŢII NU TREBUIE SĂ PREZINTE CERTIFICATE DE CAZIER JUDICIAR/INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ, ACESTEA VOR FI SOLICITATE DE CĂTRE INSPECTORATELE ŞCOLARE !

 

În considerarea interesului public, pentru reducerea eforturilor și timpilor de așteptare la ghișeu în vederea procurării documentelor necesare obținerii serviciilor publice:

- persoanele vor prezenta la ghișeu actul de identitate valabil în original.

- instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice vor solicita extrasul de pe cazierul judiciar conform anexei nr.43 din H.G. nr. 345/2010 în baza consimțământului scris al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice si al acordului prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679.

- instituțiile din sistemul de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane vor solicita o copie de pe registru, conform anexei nr.4 din H.G. 127/2020, cu acordul și consimțământul persoanei verificate.

- în vederea obținerii datelor din cazierul judiciar conform Legii 290/2004 precum si a copiei de pe Registru, conform Legii 118/2019 instituțiile publice vor trimite solicitările la unitățile de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică ori își are sediul persoana juridică pentru care se solicită copia de pe cazier/extras/scj;

 

FACEM URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

Pentru înscrierea la școlile de șoferi nu este obligatorie prezentarea certificatul de cazier judiciar, copia acestuia putând fi înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se încadrează în prevederile legale în vigoare privind interdicția de a se prezenta la examenul pentru obținerea permisului de conducere (art.5 alin.1 lit.f din Metodologia de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere aprobată prin Ordinul M.T.nr.733/25.04.2013).

 

Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice pot solicita Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative eliberarea extrasului de pe cazierul judiciar, în baza consimțământului expres și cu acordul prelucrării datelor cu caracter personal prelucrate conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice, fără a mai fi necesară prezentarea persoanei la ghișeu (art.20 din Legea nr.290/2004 privind cazierul judiciar).

 

 Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice pot solicita, cu acordul și  consimțământul persoanei verificate, o copie de pe Registru, fără a mai fi necesară prezentarea persoanei la ghișeu (art.18 din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor).

 

Instituțiile menționate mai sus au obligația de a solicita prezentarea certificatului de integritate comportamentală doar persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi (art.18 din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor); totodată, certificatul de integritate comportamentală NU se solicită pentru participarea la concursuri, examene, titularizări, etc.

 

În conformitate cu prev. art.18 alin.2 din Legea nr.118/2019 „În situația în care persoana în cauză este cetățean străin sau fără cetățenie, se va solicita acesteia prezentarea cazierului judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autoritățile competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă a săvârșit sau nu una dintre infracțiunile prevăzute la art. 2 alin.1.”


PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

Începând cu data de 06.11.2023 se suspendă activitatea de eliberare a certificatelor de cazier judiciar la ghișeele deschise la Secția 4.

La sediul Secției 5 Poliție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr.144 

Luni 11:00 – 13:00

Miercuri 11:00 – 13:00

Vineri  11:00 – 13:00


La sediul Secției 6 Poliție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr.1 

Luni 11:00 – 13:00

Miercuri 11:00 – 13:00

Vineri  11:00 – 13:00


La sediul Secției 7 Poliție, situat în municipiul Cluj-Napoca, Strada Traian Vuia, nr.41-43.

Luni 11:00 – 13:00

Miercuri 11:00 – 13:00

Vineri  11:00 – 13:00


La sediul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din Cluj-Napoca, strada Decebal, nr.26

Luni 09:00 – 13:00

Marţi 09:00 – 13:00

Miercuri 11:00 – 13:00 și 15:00 – 19:00

Joi  09:00 – 13:00

Vineri  09:00 – 13:00


La sediul Poliţiei Municipiului Turda

Luni 10:00 – 12:00

Miercuri 13:00 – 15:00

Vineri  10:00 – 12:00


La sediul Poliţiei Municipiului Câmpia Turzii

Marţi 10:00 – 12:00

Miercuri 10:00 – 12:00

Joi 13:00 – 15:00


La sediul Poliţiei Municipiului Dej

Marţi 09:00 – 12:00

Miercuri 12:00 – 14:00

Joi  09:00 – 11:00


La sediul Poliţiei Municipiului Gherla

Luni 09:00 – 11:00

Marţi 09:00 – 11:00

Joi  13:00 – 15:00


La sediul Poliţiei Oraşului Huedin

Marţi 10:00 – 12:00

Miercuri 10:00 – 12:00

Vineri  09:00 – 11:00


Telefon: 0264 / 432727; 0264 / 505248; 0264 / 505245

Fax: 0264 / 433062;

email: 

cazier@cj.politiaromana.ro

cluj.cazier@cj.politiaromana.ro