Subcomisar de poliție Carmen Anca BARBU-LENGHEL

Contact : Strada Traian, nr. 27, Cluj-Napoca, cod 400046, Telefon 0264 / 401060.

e-petitie: cabinet@cj.politiaromana.ro

Program de lucru cu publicul

Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri : 08:00-16:00

In zilele nelucratoare, sarbatori legale si in afara orelor de program, petitiile se depun si inregistreaza la ofiterul de serviciu.

 

Relatii cu Publicul - Atributii

 

- primeste, examineaza si inainteaza conducerii Inspectoratului de Politie Judetean Cluj petitiile depuse direct la Biroul Relatii cu Publicul si petitiile trimise prin posta electronica; - primeste si consiliaza cetatenii care adreseaza petitii ori solicita audienta la conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Cluj.

Extras din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Art. 2 În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.”

ART. 7 Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante.

ART. 8 (1) Autoritatile si institutiile publice sesizate au obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei, raspunsul, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila.
(2) Pentru solutionarea petitiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autoritati sau institutii publice, termenul de 30 de zile curge de la data inregistrarii petitiei la autoritatea sau institutia publica competenta.

ART. 9 In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare mai amanuntita, conducatorul autoritatii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevazut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

ART. 10 (1) In cazul in care un petitionar adreseaza aceleiasi autoritati sau institutii publice mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se vor conexa, petentul urmând sa primeasca un singur raspuns care trebuie sa faca referire la toate petitiile primite.
(2) Daca dupa trimiterea raspunsului se primeste o noua petitie de la acelasi petitionar ori de la o autoritate sau institutie publica gresit sesizata, cu acelasi continut, aceasta se claseaza, la numarul initial facându-se mentiune despre faptul ca s-a raspuns.

 

EXERCITAREA DREPTULUI CETĂŢENILOR A DE A ADRESA PETIŢII STRUCTURILOR MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE

 

Orice cetăţean are dreptul să depună petiţii în nume propriu sau de organizaţii legal constituite, exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea, formulată în scris ori prin poşta electronică, de către cetăţeni.

În cazul depunerii directe a petiţiilor la sediile structurilor Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv după orele de program, este obligatorie comunicarea pe loc, către petent, a numărului şi datei înregistrării.

Refuzul primirii petiţiei sau a înregistrării acesteia îl puteţi sesiza la 0264 - 40.10.60 Luni –Vineri între orele 08:00 – 16:00 sau 0264 -43.27.27(DISPECERAT) după orele de program

 

Modalități de depunere a unei sesizări, plângeri

 

Prezentare directă la Biroul Relaţii cu Publicul al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, str. Traian, nr. 27, între orele 08:00 – 16:00.

În afara orelor de program, petiţiile se pot depune şi înregistra la lucrătorul de la punctul de control acces al inspectoratului.

La subunităţi şi secţiile de poliţie, petiţiile se primesc şi se înregistrează permanent de către lucrătorul de la punctul de control acces.

Recomandată poştală;

Prin e-mail la adresa: cabinet@cj.politiaromana.ro

Audienţă la şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj şi adjuncţii şefului inspectoratului