Incepând cu data de 08 iulie 2014, a intrat în vigoare Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 102/2014, prin care s-a aprobat însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj. Acesta păstrează în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne și combină elemente din stema Poliției Române și stema Județului Cluj.

Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint,n stânga o ramură de măslin verde.

Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat: 1) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2) pe albastru, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe albastru, Lupa Capitolină de argint; 4) pe roşu, o carte deschisă de argint.
În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).

În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * CLUJ.

 Semnificaţia elementelor însumate:

a) balanţa – echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
b) securile consulare romane – evocă atribuţiile Inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
c) Lupa Capitolină şi cartea – elemente preluate de la stema judeţului Cluj pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.