Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes jutețean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. 

 

Detalii
 

 

Dacă sunteţi victima unei infracţiuni, daca aţi asistat sau aveţi cunoştinţă despre săvârşirea unei fapte antisociale adresaţi-vă de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie. Întotdeauna cineva este pregătit să se ocupe de dumneavoastră. Timpul şi informaţiile utile ne sunt cel mai bun sprijin în lupta contra infracţionalităţii.

 

Detalii

 

Apelul de urgență 112

 

Apelul la 112 este universal si gratuit. Costurile legate de realizarea comunicatiei dintre postul de la care se efectueaza apelul si Centrul de preluare a apelurilor de urgenta precum si cele legate de realizarea comunicatiei necesare intre acesta si cele ale serviciilor specializate de politie, pompieri si ambulanta sint suportate de catre furnizorul de servicii, deci abonatii care apeleaza 112 nu vor plati sume suplimentare la factura telefonica. De pe orice telefon, public, fix sau mobil, apelurile la 112 vor fi gratuite.

 

Detalii