În 1949 Alexandru Vaida-Voevod, ministru de interne între 1928-1930, aprecia că „numai atunci când cunoşti evoluţia unei instituţii poţi să-ţi dai mai bine seama de lacunele şi imperfecţiunile ei faţă de nevoile actuale.

Trecutul este întotdeauna plin de învăţăminte, din el se desprind orientările sănătoase ce scutesc legiferarea de noi şi grave erori”. Citatul sintetizează realitatea şi necesitatea numeroaselor schimbări care au guvernat sistemul organizatoric al instituţiei din care facem parte, de la momentul facerii ei în formele incipiente până la momentul actual al instituţiei Poliţiei, fundamentată pe principii moderne, europene.

Realitatea se reflectă în feluritele forme de organizare adaptate nevoilor societăţii în contextul istoric al vremii. Actuala Poliţie Clujeană nu a fost scutită de aceşti paşi şi şi-a îndeplinit atribuţiile stabilite prin legi indiferent de forma de organizare sau denumire.

Ca instituţie de sine stătătoare, Poliţia a luat fiinţă în Transilvania în 1851 când s-au stabilit răspunderile ministerului de interne chezaro-crăiesc. Gărzile naţionale înfiinţate ulterior aveau şi rolul de “realizare a ordinii interioare”.

După 1919 s-a organizat un serviciu de siguranţă românesc şi unităţi poliţieneşti în toate oraşele transilvane. Pentru coordonarea unităţilor de poliţie s-a constituit Subdirectoratul General al Poliţiei şi Siguranţei cu sediul la Cluj.

Poliţia Judeţului Cluj s-a înfiinţat prin Înaltul Decret Regal nr. 2656 din 28.06.1921 semnat de Regele Ferdinand. Apoi, prin Legea de Organizare a Poliţiei Generale a Statului din 1929 s-a stabilit existenţa unor inspectorate regionale din care unul cu sediul la Cluj. După acesta au urmat chestura de poliţie, comisariate, inspectorate regionale, Miliţia Judeţului Cluj (1949), Miliţia Regiunii Cluj (1951), Miliţia Judeţeană (1968) până în 1989. Prin Decretul-Lege nr. 2/1989 a fost schimbată denumirea în Poliţie. Aceasta a rămas până la momentul de faţă şi s-a păstrat prin Legile de organizare din 1994 şi 2002, iar inspectoratele de poliţie judeţene au fost înfiinţate prin Legea nr. 40 din 18.12.1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj este organizat şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.604/2003 cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare. Inspectoratul este unitate a Poliţiei Române, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială pe raza judeţului Cluj, care conduce, îndrumă şi controlează activitatea subunităţilor de poliţie teritoriale, desfăşoară activităţi de investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave circumscrise fraudelor financiare, spălării banilor, a altor infracţiuni ce fac obiectul cauzelor penale aflate în supravegherea parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti locale.