Cadrul juridic general ce reglementează activitatea Poliţiei Române este Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funționarea Poliției Române. Noul Statut al poliţistului, adoptat prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, completează şi detaliază dispoziţiile privind desfăşurarea, în limitele şi conform legii, a acestei activităţi pusă în slujba comunităţii.

Conform

nr. 218/2002, privind organizarea si functionarea Politiei Romane, Inspectoratul este unitate în subordinea Poliţiei Române, cu personalitate juridică şi competenţă teritorială pe raza judeţului Cluj, care conduce, îndrumă şi controlează activitatea subunităţilor de poliţie teritoriale. Inspectoratul este condus de un şef al inspectoratului, ajutat de doi adjuncţi. Inspectoratul are în structura organizatorică un aparat judeţean şi structuri de poliţie municipale, orăşeneşti, secţii rurale de poliţie şi posturi de poliţie comunale. Fiecare structură este condusă, după caz, de către un şef de serviciu, şef poliţie municipală, şef poliţie orăşenească, şef de secţie, şef de birou, şef de secţie poliţie rurală, şef post de poliţie comunală. În cadrul Inspectoratului şi subunităţilor teritoriale există relaţii ierarhice, iar între acestea sunt relaţii funcţionale. Serviciile şi celelalte structuri din aparatul Inspectoratului conlucrează, cooperează, elaborează documente comune, efectuează schimburi de informaţii, desfăşoară activităţi în comun.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, denumit în continuare Inspectoratul, îşi desfăşoară activitatea, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare, pentru punerea în aplicare şi coordonarea atribuţiilor ce revin Poliţiei Române potrivit art. 26 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul judeţului Cluj

Inspectoratul desfăşoară activităţi de menţinere a ordinii şi liniştii publice, a siguranţei cetăţeanului, de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional şi de identificare şi contracarare a acţiunilor elementelor care atentează la viaţa, libertatea, sănătatea şi integritatea persoanelor, a proprietăţii private şi publice, precum şi a altor interese legitime ale comunităţii.

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Inspectoratul cooperează cu celelalte unităţi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice şi colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, structurile asociative ale acestora, patronatele şi sindicatele, asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, cu alte persoane juridice, precum şi cu societatea civilă, în limitele legii.