VIZIUNE

Noi ne angajăm să fim o unitate de poliţie vizibilă şi proactivă,
cu o largă deschidere către comunitate, entuziastă şi demnă de încredere.

Noi dezvoltăm o cultură organizaţională care promovează, recunoaşte şi apreciază
profesionalismul, creativitatea şi acţiunile inovatoare.

Noi ne tratăm colegii cu respect
şi le acordăm sprijin atunci când sunt în situaţii dificile.

Noi administrăm cu chibzuinţă fondurile pe care le primim
şi promovăm cel mai înalt nivel al serviciului poliţienesc în slujba cetăţeanului.

 

MISIUNE

Misiunea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj este să apere liniştea şi siguranţa
publică, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să protejeze avutul public şi
privat, într-o comunitate servită cu respect şi apărată cu devotament.

 

VALORI

Noi apreciem privilegiul de a ne servi comunitatea
şi înţelegem să ne aliniem valorile la principiile corecte.

În exercitarea misiunii noastre,
credem în Integritate, Onestitate şi Corectitudine, în relaţia cu cetăţenii,
susţinem Munca în echipă, Profesionalismul, Operativitatea şi Fermitatea, în abordarea cu eficienţă a acţiunilor de prevenire şi combatere a criminalităţii,
încurajăm Parteneriatele interne şi externe
şi urmărim menţinerea unui Standard etic ireproşabil,
bazat pe Comunicare deschisă, Respect şi Încredere.