Coordonate de contact:

Strada Principală, nr.218, sat Iara, comuna Iara, județ Cluj, cod poștal 407315

Telefon/Fax: 0264 333 003

E-mail: 

Desemnat/Şeful postului:  Agent şef principal de poliţie Mihai Emil BUNEA

Principalele atribuţii:

Desfășoară activitatea de menţinere a ordinii publice, de prevenire şi combatere a infracţionalităţii şi a altor fapte care afectează climatul de ordine şi siguranţă publică pe raza comunei aflată în responsabilitate;
Cooperează cu celelalte structuri abilitate din raza de competenţă pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică.

Date priviind comunitatea:

Postul de Poliţie Comunal Iara asigură serviciul poliţienesc pe raza a 13 sate: Iara, Agriş, Maşca, Valea Vadului, Cacova Ierii, Făgetu Ierii, Surduc, Valea Agrişului, Măgura Ierii, Borzeşti, Buru, Lungeşti, Ocolişel. Teritoriul de competenţă al postului de poliţie comunal se întinde pe o suprafaţă de 143,87 km2 cu o populaţie de aproximativ 4290 locuitori.