Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Cluj

 

Ofiter desemnat

Subinspector  de politie
Simona Emilia Vîrci

Coordonate de contact

Adresa:  Str. Traian nr. 27, Cluj-Napoca, cod 400046
Tel:  0264 / 40.10.10  Fax:  0264 / 43.28.68
E-mail: presacluj@gmail.com
.

.

.

ATRIBUTIILE PURTATORULUI DE CUVANT

•   întocmeşte documentele de planificare anuală a comunicării, la nivelul unităţii în care lucrează, în sprijinul prevederilor Concepţiei de relaţii publice, tradiţii, educaţie şi sport, elaborată de direcţia de profil;

•  gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţiiunităţii de către presa scrisă şi audio-vizuală şi prezintă şefilor analize şi sinteze gen  „revista presei”;

•  evaluează, lunar, stadiul îndeplinirii obiectivelor de comunicare şi raportează şefului rezultatele analizei efectuate;

•  sprijină pe timpul documentării în teren şi furnizează informaţii de interes public ziariştilor din mass-media Poliţiei Române;

•  pregătesc şi asigură prezentarea în presa centrală şi locală a informaţiilor referitoare la cele mai importante evenimente din viaţa şi activitatea unităţii în care lucrează;

•  redactează proiecte de răspuns la materialele apărute în presa centrală şi locală care vizează personalul şi unitatea din care fac parte, cu aprobarea şefului structurii respective;

•  menţin legătura, pe plan central şi local, cu asociaţiile veteranilor de război, ale cadrelor în rezervă şi retragere şi asigură participarea reprezentanţilor acestora la acţiunile importante din cadrul unităţilor;

•  organizează, în urma deciziei şefilor şi când situaţia concretă impune acest lucru, dar cel puţin o dată pe lună, conferinţe sau briefing-uri de presă, iar după desfăşurarea acestora informează Direcţia Informare şi Relaţii Publice despre problemele deosebite ce au rezultat;

•  realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelei Internet;

•  prezentarea, în numele conducerii unităţii, a poziţiei oficiale faţă de diferitele cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;